Strzelnica kulowo - pneumatyczna Komendy Głównej Policji

Lokalizacja: ul. Iwicka, Warszawa

Powierzchnia: 1.100 m 2

Inwestor: Komenda Główna Policji

Współpraca: APP. Zbigniew Proć

Projekt: 2002

Realizacja: 2003